Algemene voorwaarden bij Contract huur vakantiewoning

Home » Algemene voorwaarden bij Contract huur vakantiewoning
 1. Huurprijs

De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van de woning, meubilair, inboedel, lakens/kussenslopen/bad­handdoeken volgens het aantal geboekte personen, keukenlinnen, eindschoonmaak, water en elektriciteit.

 1. Reservatie en voorschot

De reservatie is pas definitief na ontvangst, van een voorschot van 30 % van het totale huurbedrag.
Het resterend saldo dient betaald te worden ten laatste 30 dagen voor de aankomstdatum. Bij niet-betaling van het saldo op de gestelde termijn kan het bedrijf het huurcontract eenzijdig verbreken zonder dat de huurder recht heeft op terugbetaling van het voorschot.
Indien door overmacht de gereserveerde woning niet ter beschikking kan worden gesteld, verbindt het bedrijf er zich toe het voorschot terug te betalen of, indien mogelijk, een evenwaardige woning aan te bieden.

 1. Annulering

Indien de huurder annuleert, zal de huurder het reeds betaalde bedrag als volgt terugbetaald worden:

 • bij annulering tot 60 dagen voor de aankomstdatum: 100% van het reeds betaalde voorschot verminderd met de annuleringskosten* (* = 1% van het totale bedrag van de reservatie + 2% van het reeds betaald bedrag + 2% extra aangerekend op bedragen betaald via internationale kaarten (buiten SEPA), via virtuele kaarten B2B en via AMEX).
 • bij annulering tussen 60 en 10 dagen voor de aankomstdatum: 50% van de betaalde voorschotten en huursommen verminderd met de annuleringskosten* en 30 euro dossierkosten;
 • bij annulering minder dan 10 dagen tot de dag van aankomst: de huurder krijgt geen terugbetaling van de betaalde voorschotten en huursommen.
 1. Aantal toegelaten personen en huisdieren

Het maximum aantal toegelaten personen mag niet overschreden worden. Huisdieren zijn niet toegestaan. De verhuurder kan op elk moment de woning inspecteren om de maximale capaciteit na te gaan. Het niet-naleven van deze clausule kan een reden zijn voor opzegging van het contract en kan leiden tot de uitzetting uit het huis en tot het verlies van de waarborg.

 1. Aankomst, vertrek en registratie van huurders

De huurder mag de woning betreden op de dag van aankomst tussen 16 uur en 20 uur en haalt de sleutels af bij het bedrijf.
De huurder dient de woning te verlaten op de dag van vertrek tussen 8 en 10 uur en geeft op dat moment de sleutels terug aan het bedrijf. Afwijkende aankomsturen zijn enkel mogelijk na afspraak met het bedrijf. Bij aankomst of vertrek tussen 20 uur en 8 uur wordt een extra kost van 35 euro aangerekend. Bij aankomst registreren alle huurders ouder dan 16 jaar zich door middel van hun paspoort of identiteitskaart.

 1. Waarborg

De volledige waarborg wordt, na controle van de woning, teruggegeven binnen de 7 dagen na de einddatum van de verhuurperiode indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de woning is opgeruimd en het meubilair staat op de plaats waar het zich bevond bij aankomst;
 • alle afval is verwijderd uit de woning en er is geen voedsel achtergelaten in kasten, koelkast, oven enz.
 • het vaatwerk is gewassen en in de kasten geplaatst;
 • er is geen schade aan de woning en de inboedel;

Als de waarborg de kosten van geleden schade niet dekt, worden de extra kosten aangerekend aan de huurder.

 1. Plichten huurder

De huurder is verplicht de woning in perfecte staat te behouden gedurende de overeengekomen huurperiode.
De huurder zal in de woning geen hinderlijke, ongezonde, schadelijke, gevaarlijke, onwettige activiteiten of, indien van toepassing, strijdig met de Statuten van de Gemeenschap ondernemen. Hij zal ook geen ontvlambaar, explosief of bijtend materiaal in de woning opslaan en/of handels- of industriële activiteiten uitvoeren.
Indien van toepassing, zal de huurder zich houden aan de gedragscode van de Gemeenschap waarvan een exemplaar in de woning ter beschikking is.
De huurder zal rechtstreeks en uitsluitend verantwoordelijk zijn en ontheft het bedrijf en de eigenaar van elke verantwoordelijkheid voor de schade die berokkent kan worden aan personen of zaken en die voortkomt uit voorzieningen en diensten van de vakantiewoning en voor de schade of het verlies die in de woning aangericht worden, zowel door de huurder als door de personen die in de woning verblijven.
De huurder mag geen werken uitvoeren noch enige veranderingen aanbrengen aan de woning. In geen geval zal hij boren of gaten in de muren maken.
De huurder mag geen handelsactiviteiten of commerciële activiteiten uitvoeren in de woning.

 1. Aansprakelijkheid

De eigenaar noch tussenpersoon, kunnen verantwoordelijk zijn voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning. Zij kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.

 1. Uitzonderingen en overmacht

Uitzonderingen op bovengenoemde richtlijnen moeten vooraf en schriftelijk bevestigd worden. In geval van overmacht zal de uitvoering van het contract worden opgeschort totdat de overmacht niet meer bestaat.

 1. Slotbepaling

Voor alle vragen of geschillen die uit dit contract zouden kunnen voortvloeien, onderwerpen beide partijen zich aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Almeria.

Translate »